Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo
Institutum Puellarum Caritatis S. Vincenti a Paulo

Krótka historia Zgromadzenia Sióstr Szarytek
Historia domu w Buku
Z życia naszej wspólnoty zakonnej
Przedszkole św. Wincentego a Paulo
Prowincje


Krótka historia Zgromadzenia Sióstr Szarytek

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia zostało założone w 1633 r., w Paryżu przez św. Wincentego a Paulo (1581-1660) i św. Ludwikę  de Marillac (1591-1660). Celem Zgromadzenia jest chwała Boża i uświęcenie własne sióstr przez pełnienie różnorodnych dzieł miłosierdzia.pieczęć Zgromadzenia: CARITAS CHRISTI URGET NOS !

"Głównym celem, dla którego Bóg powołał i zgromadził Siostry Miłosierdzia jest uwielbienie Pana naszego Jezusa Chrystusa jako źródła i wzoru miłości, przez służenie Mu w ubogich, chorych, więźniach, dzieciach i tych wszystkich, którzy wstydzą się swego ubóstwa" (św. Wincenty a Paulo).

W 1652 r. sam św. Wincenty na prośbę królowej Polski Marii Ludwiki Gonzagi żony Jana Kazimierza, wysłał Siostry Miłosierdzia do Warszawy, gdzie odwiedzały ubogich, chorych i opuszczonych, służąc najbiedniejszym.

"Miłość Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego która ożywia i rozpala serce Siostry Miłosierdzia, przynagla ją, by spieszyła służyć ludzkiej niedoli" (Konstytucje Zgromadzenia).

Każdy, kto usiłuje iść za Chrystusem, spotyka Tę, która Go otrzymała od Ojca. Maryja jest od początku obecna w życiu Zgromadzenia.

Rok 1830 - to rok szczególnej łaski. Maryja nawiedziła Zgromadzenie, przekazując św. Katarzynie Laboure dar Cudownego Medalika.

"... Wszyscy, którzy będą nosić ten medalik otrzymają wiele łask. Wielkimi dobrodziejstwami będą obdarzeni wszyscy noszący go z wiarą" (Sł. M.B. do św. Katarzyny Laboure).


Historia domu Sióstr Miłosierdzia w BukuDom Sióstr - wejście główne

Dom w którym obecnie przebywają Siostry Szarytki powstał w roku 1566 z inicjatywy ks. Stanisława Reszki (+3.04.1600 w Neapolu), wybitnego bukowianina, sekretarza ks. Bpa Hozjusza i Króla Stefana Batorego. Ks. Reszka pełnił także funkcję sekretarza biskupiego na Soborze Trydenckim. Mimo tak licznych obowiązków pamięta o swoim rodzinnym mieście. Przeznacza znaczny fundusz na ubogich, z którego zbudowano murowany dom zwany "szpitalikiem" dla chorych i opuszczonych. 
 

Pierwsza Ochronka - w środku X Niziński
W 1845 tuż obok "szpitalika" powstaje szkoła dla dzieci, jednak w 1904 roku zostaje przeniesiona, a ks. kanonik  Stanisław Niziński - ówczesny proboszcz parafii przejmuje ten budynek i dołącza do "szpitalika". Na Jego prośbę opiekę na straszymi i chorymi mieszkańcami Buku przejmują w 1917 roku Siostry Miłosierdzia Prowincji Chełmińskiej. Pierwszą z nich była siostra Walicz, przełożona domu oraz siostry Helena Szymkowiak i Aniela Anioła. W roku 1922 placówkę zasiliły siostry Teodozja Ziętak i Helena Jamroży. Od roku 1917 do 1939 przewinęły się przez dom w Buku 34 siostry. 
 

Pełna poświęcenia praca Sióstr skłoniła ks. proboszcza Stanisława Kuliszaka do powierzenia im w 1932 Ochronka - lata przedwojenne roku jeszcze jednego dzieła - "Ochronki". Znajdowała się ona początkowo przy ulicy Grodziskiej 12, a jej otwarcie po odrestaurowaniu nastąpiło 7.09.1936 roku. Znalazło w niej miejsce 150 dzieci. W czasie okupacji Siostry straciły wszystko - dopiero w roku 1945 podejmują na nowo swoją posługę. W czerwcu 1962 roku odebrano Siostrom przedszkole, upaństwowiono je i oddano pod dyrekcję osób świeckich. Po 45 latach na skutek przemian politycznych 1.09.1990 roku Siostry Miłosierdzia na nowo objęły przedszkole, którego patronem zostal św. Wincenty a Paulo. Do dziś praca Sióstr Szarytek w Buku związana jest ze służbą najbardziej potrzebującym. Siostry prowadzą prywatny dom dla osób starszych oraz wspominane już przedszkole. 


Prowincje

Aktualnie ponad 26 000 Sióstr służy ubogim w 83 krajach świata.

W Polsce są trzy Prowincje Sióstr Miłosierdzia:

Poznańsko-chełmińska

Wizytatorka - s. Krystyna Jaroszewska
ul. Dominikańska 40
86-200 Chełmno
tel. (0-56) 686-01-03; 686-09-60rozmowa M.B. z S. Katarzyną Laboure
Krakowska
Wizytatorka - s. Janina Stachowiak
ul. Warszawska 8
31-155 Kraków
tel. (0-12) 22-99-74; 21-91-52
fax (0-12) 21-80-83
Warszawska
Wizytatorka - s. Bożena Długowska
ul. Tamka 35
00-355 Warszawa
tel. (0-22) 826-37-83; 826-17-75
fax (0-22) 826-17-75 

[ powrót do strony głównej ]